苏珊Dijkhuizen

Susan Dijkhuizen开了个玩笑członkiem zespołu MarCom。Specjalizuje się w marketingu internetowym, twworzeniu stron internetowych i mediach społecznościowych。Jej językiem ojczystym jest holenderski, ale biegle posługuje się również językiem angelskim。