Rene Grevengoed

René Grevengoed är tillämpningstekniker som jobbbat för Habasit i Nederländerna轿车1996。汉哈尔nederländska som modersmål och talar även英格尔斯卡航空公司。Grevengoed är专家på bandtransporter i allmänhet,包括vävtransportband och传输remmar。Hans expertkunskaper omfattar olika branscher, bland annat livsmedel, materialhantering, tryck och paper。Grevengoed började arbeta i verkstäder och med lokala安装人员,där han skaffade sig de specialkunskaper behövdes för与komma dit han är idag。