En värld av非织造材料

En värld av非织造材料

我接受了潘多明医学新冠病毒19号的精神病治疗。Och när efterfrågan pådessa produkterökat har jag Och mitt团队医疗专家på非织造材料SettenZydligÖkningAvFörfrågningarOMHjälpKringKapacitetsökningFrånIntorkareAV非织造材料。SÅIDÄRVerkligenDags ritktastrålkastarenpådumväxandeIndustrinMed Nonwoven-Material Och Den Nyckelroll TransportBanden Spelar I Den Branschen。

高科技,安帕斯宁斯巴特,för mängder av应用程序

非纺织材料在传统纺织材料的50%范围内使用,直到dagens innovativa、högteknologika、tekniska vävar tillverkade av både naturliga och konstgjorda Fiber、med anpassningsbara fysiska och mekaniska egenskaper。无纺布材料和包装材料一直持续到消费——在工业生产中,所有材料和包装材料的混合材料一直持续到生产开始。

非织造材料我vardagen

FörutomInom Den SnabbtVäxandeAnvändningenNinomVårdenHittas非织造材料Idag InoM博彩博彩博物馆卫生卫生卫生术,杜鹃山澳门卫生店,凯恩·奥克斯省Produkter Och Bygggindustrin,Hushålloch Kommersiella Produkter,Annan Industri OchMilitären - FaktisktNästanÖverallt。DetAnvänds直到och med till vissa typer av运输带,Som T ex de Kraftiga Transportband SomAnvändsPåflygplatseroch Logistikcenter,DärNonwogn-Material GaranterarLågLjudnivå,Ingen Deraminering Och Ingen Fransning - Samtidigt SomDetsäkerställerutmärktspårningochkraftöverföllerutmärktspårningochkraftöverfölrerochkraftöverföler。

Utmaningar för tillverkare av非织造材料

在非纺织材料方面,人们通常会将其作为一种新的材料,并将其作为一种新的材料,一直使用到ständigt närvrande utmaningar监狱。维克蒂格特学院的学生们都是生活在城市里的学生,他们的学生都是拉格蒂。tillsammans med lågt spill samt högt och driftsäkert flöde,är avgörande för lönsamheten的最小漂流区。

Komplex TillverkningsProcess.

Tillerkare Av Nonwoven-MaterignalÄRBereendeAV运输带I varje Steg Av Processen,弗罗讷Uppackning,Vägningoch Blandending Av Den Balade Fibern,Vidare Till SpinningProcesser MedTorrläggning,弗莱恩宁,斯米特兰·埃尔·塞米克斯纺纱,直到Termisk,Mekanisk Eller Kemisk绑定Och Slutligen直到Allade olika ytbehandlingarna。VI SKA NU TITTAPÅCASÄRSKILTVIKTIGTPAPLIKATION:Vaddläggning.

Utmaningar InomVaddläggning.

Grundfunktionen hos en vaddläggareär att från vadd med låg vikt från kardmaskinen och生产商在意大利瓦迪纳州瓦迪纳市的一家大型placerat运输公司工作。根据denna process växlar Materiallödet riktning 90年级学生。直到20年前,所有的啤酒都可以食用,甚至连啤酒的原料都没有。(以每分钟150米的速度输入瓦利加语)弗雷斯塔·瓦德加语在布列德语中输入,直到在帕潘斯蒂尔语中输入了每分钟150米的普罗杜克语。Fiberduken drivs av två、ibland tre processband。viktigt在一个电视台和一个电视台的典型应用程序中的详细说明,särskilt提供了一个新的一代korsläggare av häghastighetstyp。viktigt eftersom det gör att bandet ligger plant vilket säkerställer att kardflor/duken blir homogen。Det säkerställer ocksåatt bandet kan löpaöver rullar中等直径(ner至50 mm)。在这段时间里,我们看到了一个非常有趣的例子,那就是,我们一直在学习如何加速和减速,而不是如何启动和停止。

Bandutmaningar Och HurManLöserdm

de vanligaste问题soMuppstårmed matarbandförvaddläggningsmaskinerÄratt fibrer fastnarpåbandet och at bandsidornabågnar。varförhänderdetta?纤维鸟Kan FastnaPåBandet AVMångaorssaker。Bland AnnatFöljande:

  • tillverkningen岛上的典型av材料eller纤维
  • 莱丹德纤维厂
  • AllmänÅldringAV Bandet OchFörlustAvSläppegenskaper,SärskiltVidSkarvarna
  • BegränsadKemikaliebeständighetMOTFRÄTANDEOLJASOM HAMNARPÅBARINTETNÄRBANDETETBEÄRBANDETER BLIRGEOMDRÄNKT·距离kvarpåpransportytanochdåkanfibrer kan fastna i den
  • Bandmaterialsåsom尼龙埃勒聚酰胺ävenomom Dessa Materal Har Mycket GodKemikaliebeständighetVisar de Med Tiden Tiden TidenPåulmattning,vilmatting,vilmate Leder Till MikrosprickorPåYtanDärFibrerkan fastna

Bandets Kanter Kan Kupa SigPåGrund Av:

  • Bristande Instyring(BandetVidrörananssidor)
  • Miljöfaktorerom Omgivningstemperatur och fuktighet
  • maskin / rullarÄrlineilinje med varandra
  • 费拉克蒂格·福斯潘宁和奥赫德·费拉克蒂格·特宁

德萨·乌特曼宁加·坎洛萨。Habasits bandär antistatiska för att Get effektivt skydd mot statisk在漂移情况下支持av波段。När det gäller skarvning och garanti för att fingerskarvarna hopfogas med högsta kvalitet har Habasit in strikt procedur för varje bandtyp。问题在于,奥尔加·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛塞斯·洛斯·。

Särskilda乐队för vaddläggare

FörVanceradeVaddlägräggareFörHögProputionshastighetHar Habasit标记Fram Ett Sorniment AvFörstklassigaLösningarMedAlla de Viktiga egenskaperna,Som Bl A OmfattarHögGlevärstyvhet,HögPlexibilitetiLängsled,加HögSlitage-ochRepbeständighet,Ledande Egenskaper OchUtmärktaSläppegenskaper。哈伯斯特HARocksåutvecklat ETT nyttkemikaliebeständigt带配有PUR-impregnerad ICKEvidhäftandelastsida(ovanyta),神kemikalie- slitage- OCHrepbeständighet,HOGtvärstabilitet,flexibilitet我längsledOCH滞后viktFÖRmycketkrävandevaddläggningsapplikationerDAR specialoljor OCH kemikalieranvändsFÖRbindning AV fibrerna。

特克尼斯克专业支持

KontaktamigGärnaFörhjälpellerRådom Dina ProduktionsutmaningarEllerBesökVår韦布西达för att läsa mer om våra lösningar。

29 juli 2021 |Säntav

Mario Buchs是纺织印刷,非织造布和制造和包装领域的Habasit全球应用工程师。在纺织印刷和纸张印刷工业中工作多年来,作为服务工程师,项目技术人员和服务经理,他加入2014年的Habasit作为技术服务经理(澳大利亚和新西兰)。他在2017年接受了目前的作用,协助世界各地的OEM,并为他专门的行业提供广泛和深刻的专业知识。作为瑞士/南非公民和澳大利亚和世界的居民,马里奥Buchs是一名普通和超跑步者,并在俱乐部级别运行的教练,由田径澳大利亚经过认证。他用一些法国和意大利语讲英语和德语。

Kontakta oss för个人助理

Fåvägledning.