KorrektFörspänningAv TransportBand Och Drivremmar

KorrektFörspänningAv TransportBand Och Drivremmar

Korrekt Monterade TransportBand EllerDrivremmarFörlängerLivslängdenRejält。Detfinns vissa riktlinjersomärenklaattföljaföratta手om din Utrastningpåbästasätt。

eftersom de till analla minsta安装ataljerna kan ha mycket stomektpåprestandan Kommer Jag Att Sammanfatta TeknikerFörkorrektuppspänningAv Tranekt Och Drivremmar Som Garanterat Ger Div debästaFöldelarnaNärdällerProvddddd。

KorrektFörspänningAv TransportBand Och Drivremmar

DetfinnsnågraFå,格伦德兰·齐德·费尔特·塔斯·索兰MåsteuppfyllasinnanEtt TransportBand Eller en PlanRem Kan Installeras Korrekt。FöljandeStegIngårikorrekt安装:

Kontrollera Systemet,IncileA TransportBabret,Och Slutligen,Igångkörningochinställning。

eftersom anden och delarna som drive demutförolika uppgiftermåstevi titta seconatpå安装virje produkt。

情况1:Korrekt安装AV ETT TransportBandFrånHabasit:

ManFastställerETT运输带SpänningPåkänsla。Denna MetodÄRLINETATRekommendera。Detärviktigtattäkersällaattivtrumman kan driva bandet utan attsliraävenvid最大化。Den Minsta OchStörstaIltåtna,Töjningen(FörspänningΕO)VarierarBeroendePådeFaktorerSomPåverkardragkrafterna。DessaÄrenkla atthittapåvårHabasit-webbplats.

Fixpunkter:

  • Polyestervävàmin。Töjning= 0.3%/最大。Töjning= Cirka 1,0%
  • polyamidvävàmin。Töjning= 0.5%/最大。Töjning= Cirka 3,0%

ETT Annat AlternativFörattälla最优BandspänningÄrattberäknaden erfoderliga Periferikraften。Detta Kan EnkeltBeräknas基因组att男人Anger SystemParametrarna OchVäljerbandet medhjälpavvårtnya websasadeberäkningsprogram,Habasit Selecalc.

情况2:Korrekt Installation AV EN DRIVREMFrånHabasit:

I Motsats直到TransportBandÄRRIVREMMARNAHUVUDSAKLIGA UPPGIFT ATTÖverförakraft。ENFelaktigFörspänning(Förliten/Förstrost)KanSnabbtFörstöraremmenÖverhettinging索马特奥斯卡特Av Slirning Eller Orsaka LagerskadaPåGrundAvÖverbelastning。

deföljandetre faktorernamåstedefirsas om问题funktion ska kunna garanteras och Om Man Ska dra Nytta Av En Drivrems Egenskaper:

  • remtyp
  • rembreddd.
  • Försänning.

OM en av dessa tre faktorerförändrasmåsteremmenberäknaspånytt。

Habasit Erbjuder Dock Sina Kunder Bra指导基因组Det NyaBeräkningsprachmet。Habasits Tekniker Harocksåutvecklat enhjälp-funktion med ett urval av olika remmardärmankanväljadenbästaremtypen。

Allmänt:蒙特林AV运输带/ DRIVREM - Första安装

Före安装rekommenderar vi att ManSättermåmätmarkeringarPåEttavståndavt.ex.1000 mmpådändabandet / denospändaremmen。Användenkulserpennaoch markerasånoggrant sommöjligtdirektpåremmen/ bandet。Placera InteDenpmättaLängdenPåBandet /RemmenÖverSkarvområdet。

exempel:

Nödvändig inledande töjning εo = 2,0
MätmarkeringsavståndPåOSPänt乐队/奥斯沃德REM:1000毫米
MätmarkeringsavståndPåSpäntBand/SpändRem:1020 mm

När bandet/remmen har kört 1-2号varv måste avståndet mätas我刚从behövs出发。

Närdunu har stalkererat din kvalitetsutrustning noggrant och exakt kanduförväntadig att din habasit-produkt fungerar perfekt。KontaktaOSSGärnaom duHarfågoreller funderingar在InstallationsProcessen下。

Fåfåfler安装i安装 - OchUnderhållsguiden.förvävtransportband。

2017年1月1日|Säntav

Karl Gausterer HarbetatförhabasitiÖsterrikeiÖver28År。HanIngåriTeknik-Och ProduktinnovationSteamet Och echÄR专家Påvävavdelningen,Inom Matheralhantering,Texilier,Tillverkning Och Utbildning AV Kunder。Gausterer Ser Nya Intressanta Utmaningar Varje Dag Och Ser Varje Kundkontakt SomEnMöjlighetattbygga en相关。HanTalarBådeTyskaOch Engelska。

KontaktaOSSFörpersalligAssistans

Fåvägledning.